CV
contact

vGtO is een samenwerkingsverband van twee kunstenaars onder het motto:

vGtO komt meestal in actie naar aanleiding van een specifieke vraag - vanuit instelling, tentoonstellingsmaker, overheid, bedrijf of particulier - maar ook wanneer ze zelf kans ziet
haar ervaringen openbaar te maken. Met openbaar bedoelen we dat vGtO infiltreert in
het gewone leven en de kunst rechtstreeks onder het publiek brengt. En zo op z'n minst
probeert kunst uit de marge te halen en verder het alledaagse en dagelijkse in te duwen.
[Denkend aan Cornel Bierens gaat het er dan niet om kunst en leven te laten samenvallen
maar om, ook als reactie op de tentoongestelde kunst van het (alledaagse) leven die nauwelijks nog verbeelding kent, onder te duiken in het echte leven.]
Om uiteindelijk dat te zeggen wat ze wil zeggen laat vGtO dan ook geen middel onbeproefd;...

…vGtO reist dan door het rijk van haast wezenloze alledaagsheid, waarbij zij de slingerende
sloopkogel van esthetisch normbesef probeert te ontwijken. Het zijn immers vaak de triviale dingen, zonder enige artistieke pretentie, die opeens kunnen zorgen voor een
(bijna pijnlijk) eerlijke en onthullende ervaring.

Terry van Gurp & René Oudenhoven
Arnhem, april 2002

nieuws &
werk in
uitvoering

statement